Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai (13-10)
Cập nhật lúc08:06, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai (13-10-2018) có chủ đề: “Giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai”. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai năm nay nhằm nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng, các cấp chính quyền và địa phương chủ động ứng phó giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thiên tai tại Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 2-10-2018, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công văn số 34/BCHPCTT đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai phù hợp với điều kiện địa phương. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh,… về hoạt động phòng, chống thiên tai tại trụ sở cơ quan PCTT cấp tỉnh, trụ sở UBND cấp huyện và cấp xã. Phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, người lao động về tình hình thiên tai thế giới, trong nước, chủ đề Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai 2018, nhận định tình hình thời tiết, xu thế thiên tai năm 2018 và các giải pháp phòng, chống thiên tai các tháng cuối năm. Phối hợp với ngành Giáo dục tại địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh trong trường học theo Chương trình phối hợp giữa Bộ NN và PTNT và Bộ GD và ĐT. Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, phát một số bộ phim về phòng, chống thiên tai; phổ biến, tuyên truyền chủ đề ngày 13-10, các hoạt động hưởng ứng, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của cộng đồng trong PCTT, các giải pháp chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,