Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
Cập nhật lúc08:01, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Ngày 5-10-2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý III năm 2018, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước gắn với công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động ở địa phương. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng nhiều mô hình hoạt động nhằm thực hiện các tiêu chí góp phần thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM, nhất là tiêu chí về môi trường, BHYT… Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực tổ chức các lớp tập huấn, kiểm tra công tác vay vốn, đào tạo nghề, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giúp cán bộ, hội viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kinh tế. Tăng cường nắm bắt những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Tổ chức các hoạt động giám sát theo Kết luận số 37-KL/TU, ngày 29-1-2018 của Thường trực Tỉnh ủy về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023).

Tại hội nghị, các đại biểu Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phương hướng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với nhân dân theo Quyết định 218-QĐ/TW. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể đạt được trong quý III năm 2018. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tham gia thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tập trung xây dựng con người Nam Định văn minh, văn hóa. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tập hợp, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy để có chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện. Riêng đối với kiến nghị về thực hiện đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cùng cấp với nhân dân, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu đề xuất triển khai và phối hợp với các huyện, thành phố để tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân; trong đó cần xác định chủ đề, chủ thể, đối tượng tham gia để có định hướng trong lãnh đạo, điều hành. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh cần chủ động tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,