Tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ với mục đích phi nông nghiệp
Cập nhật lúc08:14, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng lạm dụng thuốc trừ cỏ, sử dụng thuốc trừ cỏ vào mục đích phi nông nghiệp gây ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường và sức khỏe cộng đồng, đe dọa sự phát triển bền vững của hệ thống sinh thái. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, nâng cao nhận thức cho người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung và thuốc trừ cỏ nói riêng, ngày 4-10-2018 UBND tỉnh có Công văn 765/UBND-VP3 yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc trừ cỏ, các quy định pháp luật về quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong đó có thuốc trừ cỏ. Chỉ sử dụng thuốc trừ cỏ với mục đích phi nông nghiệp hoặc trừ cỏ ở những nơi công cộng, đông dân cư, ven đường, trên các công trình giao thông trong trường hợp thật cần thiết để hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp trừ cỏ truyền thống thân thiện với môi trường. Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân không tuân thủ các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc trừ cỏ. Thường xuyên thanh, kiểm tra thị trường kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ của các cơ sở và hộ sản xuất. Phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ duy trì, bảo dưỡng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn, kỹ khuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; không sử dụng thuốc trừ cỏ để thay thế cho việc cắt cỏ. Trong quá trình duy tu, bảo dưỡng đường bộ phải hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ cỏ. Trường hợp thật cần thiết phải sử dụng thuốc, cần tuân thủ tuyệt đối các quy định hiện hành về danh mục thuốc và kỹ thuật sử dụng. Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Sở NN và PTNT, Sở GTVT và các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc trừ cỏ đối với sức khỏe của con người, môi trường, cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật sử dụng thuốc trừ cỏ./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,