Sản lượng vụ cá Nam ước đạt trên 28,7 nghìn tấn
Cập nhật lúc07:55, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, hiện nay, toàn tỉnh có 2.127 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 257.632 CV; tổng số lao động trực tiếp trên biển là 5.738 người. Trong đó, loại tàu có công suất nhỏ hơn 20 CV là 1.243 chiếc, chiếm 58,4%; loại có công suất từ 20 CV đến dưới 90 CV là 163 chiếc, chiếm 7,7%; loại từ 90 CV trở lên là 721 chiếc, chiếm 33,9%. Có 400 tàu, chiếm 18,8% làm nghề lưới kéo là; 1.555 tàu, chiếm 73,1% làm nghề lưới rê; có 172 tàu, chiếm 8,1% làm nghề khác. Sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Nam năm 2018 ước đạt 28.751 tấn, tăng 3,4% so với vụ cá Nam năm 2017, trong đó khai thác mặn lợ là 27.644 tấn, khai thác nước ngọt là 1.107 tấn. Ngư trường khai thác chủ yếu là Vịnh Bắc Bộ với đối tượng khai thác chính là: cá thu, mực, cá tạp./.

Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,