Họp báo về Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
Cập nhật lúc07:48, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương thông tin những nội dung cơ bản sẽ được bàn thảo, thông qua tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 đến 6-10. Theo đó, tại hội nghị lần này, Trung ương xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác.

Hình ảnh tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hình ảnh tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã giải đáp câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí chung quanh những điểm mới, quan trọng, những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong các dự thảo nghị quyết, quy định sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần này; về những chỉ tiêu đạt và chưa đạt sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam; những dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; về xem xét kỷ luật cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý liên quan trách nhiệm đối với những sai phạm xảy ra tại dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG…

Việc thông tin trước Hội nghị là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong chương trình nghị sự của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương./.

Theo nhandan.com.vn

 

,
,
.
,
,
,
,