Hội Nông dân tỉnh thông qua Quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật lúc08:12, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2020, chiều 25-10-2018 HND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và phân công nhiệm vụ ủy viên Ban chấp hành của Ban chấp hành HND tỉnh khóa X. Theo đó, Quy chế làm việc của Ban chấp hành HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm 6 chương, 17 điều quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ công tác; những nguyên tắc và chế độ làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực HND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HND tỉnh; ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X. 

Trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, HND tỉnh yêu cầu các ủy viên Ban chấp hành HND tỉnh, HND các huyện, thành phố và các ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc HND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện góp phần củng cố và xây dựng tổ chức HND vững mạnh./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,