Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh
Cập nhật lúc08:04, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 28-9-2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Cty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Nam Ninh. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh và lãnh đạo huyện Nam Trực.

Thực hiện QCDC ở cơ sở, hằng năm, Đảng bộ Cty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh luôn quan tâm, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời rà soát, bổ sung quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc của Cty được xây dựng gắn liền với việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong quá trình thực hiện các nội dung về QCDC ở cơ sở, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cty cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể với vai trò, chức năng và nhiệm vụ cụ thể được giao thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, xây dựng chương trình, kế hoạch, ra nghị quyết tổ chức thực hiện. Việc thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế, tôn trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tham mưu, đề xuất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức đoàn thể được thực hiện dân chủ thông qua hội nghị giao ban hằng tuần, tháng, quý, hội nghị sơ kết, tổng kết, qua đó cán bộ, đảng viên, người lao động trong Cty đã tích cực phát huy quyền làm chủ thực sự, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong cơ quan, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ Cty 3 lần liên tiếp được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC cơ sở tại Cty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh vẫn còn một số hạn chế như: Việc cập nhật, tìm hiểu các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về các nội dung QCDC ở cơ sở có lúc chưa được kịp thời. Nhận thức về trách nhiệm gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân phụ trách và hoạt động của một số đồng chí trong Ban chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở trong vai trò tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp thực hiện giữa Ban chỉ đạo và tổ chức Công đoàn có lúc còn chưa kịp thời. Để tiếp tục tạo chuyển biến trong thực hiện QCDC ở cơ sở, Cty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh đề nghị Trung ương, tỉnh, huyện ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước tương ứng với từng thời điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban hành văn bản chỉ đạo gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (Sở Nội vụ; Sở LĐ-TB và XH) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung QCDC ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện QCDC hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng làm cơ sở cho các đơn vị tham khảo, học tập, đối chiếu, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đưa nội dung thực hiện QCDC vào chương trình công tác hằng năm và là tiêu chí xếp loại thi đua, công nhận tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, gắn thực hiện QCDC với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh đánh giá cao việc thực hiện QCDC ở Cty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Ninh. Đồng chí phân tích một số vấn đề hạn chế tồn tại, đề nghị Cty tập trung khắc phục, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Cty về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động về các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đề cao tinh thần dân chủ, hệ thống hóa các quy định của Đảng và Nhà nước về QCDC cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, nhất là thực hiện những nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát... để tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, công nhân viên và người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,