Xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư tự quản không có tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội"
Cập nhật lúc07:57, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)

 

Ngày 26-9-2018, tại Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản không có tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội”.

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quan tâm cảm hóa giáo dục người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, từ đó nhân rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh. Huy động các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, người có uy tín, chức sắc các tôn giáo, người cao tuổi, trưởng các dòng họ, Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố tham gia các hoạt động tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Vận động các đoàn thể, gia đình bảo lãnh, giúp đỡ người phạm tội cải tạo tại gia đình và cộng đồng dân cư. Hỗ trợ gia đình và người phạm tội tìm việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Kịp thời phát hiện các đối tượng phạm tội, tái phạm để có biện pháp ngăn chặn, giải quyết… Thời gian triển khai thực hiện mô hình từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2019.

Tại hội nghị, đại diện các tổ dân phố ký cam kết xây dựng “Khu dân cư tự quản không có tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội" với Ủy ban MTTQ Thị trấn Cổ Lễ./.

Văn Huỳnh

 

,
,
.
,
,
,
,