Đoàn cán bộ, lãnh đạo quản lý và dự nguồn tỉnh Quảng Ninh về tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh ta
Cập nhật lúc07:54, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

 

Ngày 13-9-2018, Đoàn cán bộ, lãnh đạo quản lý và dự nguồn tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã về tham quan và học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại tỉnh ta. Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hiếu, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở NN và PTNT, Trường Chính trị Trường Chinh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin kết quả xây dựng các mô hình, giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống chính trị của tỉnh; kinh nghiệm trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định. Những năm qua kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, quy mô và hiệu quả kinh tế tiếp tục được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân ước đạt 7,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, từng bước tích tụ ruộng đất để chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản. Trong xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình xây dựng NTM đã được triển khai quyết liệt và đồng bộ, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của thôn xóm, vai trò chủ thể của hộ gia đình, người dân trong xây dựng NTM với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đến nay, toàn tỉnh có 203/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM; 5 huyện đạt chuẩn NTM; là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM. Sản xuất CN-TTCN, dịch vụ và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh đạt kết quả khá, góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... tiếp tục có bước phát triển mới. Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được kịp thời thực hiện. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.

Thay mặt Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhấn mạnh: Những kết quả xây dựng NTM của Nam Định sẽ là kinh nghiệm giúp tỉnh Quảng Ninh áp dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đi tham quan và nghe báo cáo, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM kiểu mẫu tại huyện Hải Hậu; thăm mô hình NTM xã Hải Thanh./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,