Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật lúc07:39, Thứ Sáu, 21/09/2018 (GMT+7)

Trong 2 ngày 18 và 19-9-2018, tại Nhà Văn hóa 3-2 (TP Nam Định), Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; lãnh đạo HND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và 295 đại biểu đại diện cho hơn 325 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” cho giai cấp nông dân và tổ chức HND Nam Định.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” cho giai cấp nông dân và tổ chức HND Nam Định.

Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương HND Việt Nam, chỉ đạo có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 32.785 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh là trên 325 nghìn hội viên, đạt 86% so với hộ nông dân. Qua phân loại, đánh giá, hằng năm có 85% cơ sở Hội và chi Hội đạt khá và vững mạnh; 15% cơ sở Hội và chi Hội đạt trung bình; không còn cơ sở, chi Hội yếu kém. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh có 23 tỷ 152 triệu đồng (tăng 7 tỷ 116 triệu đồng so với năm 2013) cho 1.211 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 9.000 lao động. Đồng thời, nguồn quỹ cho vay theo 60 dự án mô hình với 749 lượt hộ vay. Các dự án sau khi được vay vốn đã đem lại hiệu quả kinh tế cho hội viên, nông dân. Ngoài ra, để tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn, HND các cấp trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp và tín chấp cho nông dân vay vốn từ các ngân hàng. Đến nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng NN và PTNT đạt 8.553 tỷ đồng cho 55.422 hộ vay (tăng 4.470 tỷ đồng so với năm 2013); dư nợ từ Ngân hàng CSXH đạt 1.055 tỷ đồng cho 41.721 hộ vay (tăng 261 tỷ đồng so với năm 2013). Toàn tỉnh đã có 151.377 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, số hộ đạt là 78.790 hộ bằng 20,8% so với số hộ nông dân. Các hoạt động của Hội đã góp phần tích cực vào xây dựng NTM của tỉnh. Đến thời điểm này đã có có 203/209 xã, thị trấn (bằng 97% số xã của tỉnh) đạt chuẩn NTM; 5/10 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Nhiệm kỳ 2018-2023, HND tỉnh phấn đấu kết nạp mới từ 1.500-2.000 hội viên; 100% cơ sở Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Hằng năm có từ 60% trở lên số hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tăng từ 10% so với tổng số vốn hiện có… Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của HND các cấp; phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM; nâng cao vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả. Vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM bền vững. Làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo, khả năng liên kết, hợp tác của hội viên, nông dân. Đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ HND các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ và năng lực. Nâng cao chất lượng hội viên, nhận thức về mọi mặt cho hội viên, nông dân, giúp nông dân tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà giai cấp nông dân và HND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh: Để tiếp tục khơi dậy, phát huy vị thế, vai trò của tổ chức Hội và tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về “công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh hóa nông thôn, trí thức hóa nông dân”. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động Hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham gia các chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân nhằm chuyển đổi tư duy, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. HND các cấp cần phát huy vai trò cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để tuyên truyền nhân rộng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông thôn, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông sản hàng hóa; giúp nông dân chuyển đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm; phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố xây dựng tổ chức HND các cấp vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam đã tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Đại hội lẵng hoa và bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành HND tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023). Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HND tỉnh khóa X. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 20 đồng chí./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,