Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Cập nhật lúc07:40, Thứ Sáu, 03/08/2018 (GMT+7)

Ngày 1-8-2018, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017; bàn giải pháp, nhiệm vụ nâng cao các chỉ số này trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ÐT; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Ðoài, Nguyễn Phùng Hoan; lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI năm 2017, chỉ số PCI của tỉnh ta xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 61,43 điểm (cao hơn năm 2016 là 2,89 điểm), giảm 11 bậc so với năm 2016, nằm trong nhóm trung bình của cả nước. Tuy tăng về điểm số nhưng chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh ta vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước 0,73 điểm. Cụ thể chỉ số tính minh bạch giảm 0,73 điểm và xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng cả nước; 3/10 chỉ số bị giảm điểm và hạ bậc là: gia nhập thị trường giảm 0,96 điểm và hạ 15 bậc; chi phí không chính thức giảm 0,86 điểm và hạ 24 bậc; tính năng động giảm 0,54 điểm và hạ 35 bậc; chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,44 điểm nhưng lại hạ 23 bậc so với năm trước… Ngoài ra, kết quả PCI năm 2017 cho thấy tỉnh ta có tới 10/128 chỉ tiêu có thứ hạng rất thấp: 4 chỉ tiêu xếp hạng 60/63; 4 chỉ tiêu xếp hạng 61/63; 2 chỉ tiêu xếp cuối cùng 63/63… Ðể hoàn thành nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh, Sở KH và ÐT đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ là: tiếp tục giữ vững và phát huy 44 chỉ tiêu có xếp hạng tốt (từ 1-20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước); tích cực cải thiện 61 chỉ tiêu xếp hạng từ 21-50; tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị để quyết liệt cải thiện rõ rệt 23 chỉ tiêu xếp hạng từ 51-63. Ðồng thời thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Về kết quả chỉ số CCHC năm 2017 tỉnh ta đạt 76,5/100 điểm; xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố; tăng 6,14 điểm; tăng 4,23% chỉ số và giữ nguyên bậc xếp hạng so với năm 2016;  thuộc nhóm C (gồm 40 tỉnh). Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm đầu tiên thực hiện, tỉnh ta đạt 69,80%; xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2017, tổng số điểm chưa đạt của tỉnh ta là 23,50 điểm; trong đó: triển khai tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ là 16,11 điểm; tác động của CCHC là 5,86 điểm (kết quả điều tra xã hội học) và 1,53 điểm kết quả sự hài lòng của người dân và tổ chức. Nguyên nhân là người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa quan tâm, quyết liệt trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác CCHC ở ngành, cấp mình; chưa đề ra các giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC... Ðể đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, Sở Nội vụ đã đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện 3 nhóm giải pháp chung đối với tất cả các ngành, các cấp và 7 nhóm giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng cấp về: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác tuyên truyền CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

 Phát biểu kết luận hội nghị, về vấn đề giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PCI tỉnh ta năm 2018 và các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, lắng nghe kiến nghị và giải thích cho doanh nghiệp nắm được các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; từng ngành, từng cấp cần nghiêm túc rà soát, kiểm tra để xây dựng kế hoạch khắc phục những bất cập, hạn chế để từng bước nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần PCI; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, công khai các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp tìm hiểu, cập nhật; thực hiện công khai, minh bạch các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của từng sở, ngành và địa phương trên các website của đơn vị và có liên kết với website của tỉnh để nhân dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu; các ngành và địa phương căn cứ vào kết quả rà soát các chỉ số thành phần PCI thuộc chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai công tác nâng cao các chỉ số PCI; CCHC của đơn vị mình trong các năm 2018, 2019 gửi về Sở KH và ÐT; Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh; Giao Sở KH và ÐT xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp năm 2018 vào quý III; giao Sở Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chế độ công vụ; yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm...  Yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát lại công tác CCHC thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao; triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua cổng thông tin điện tử, website; giao Sở Nội vụ hướng dẫn, tập huấn cho các sở, ngành và địa phương về đổi mới cách thức chấm điểm, những quy định, điểm mới về cách chấm điểm, điều tra xã hội học theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; giao các địa phương tự xây dựng kế hoạch thực hiện để kết quả đánh giá công tác CCHC năm 2018 đạt từ 80 điểm trở lên; tương ứng khối các sở, ngành phải đạt từ 85 điểm trở lên./.

Tin, ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,