Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác giảm nghèo và việc thực hiện chính sách đối với người có công
Cập nhật lúc08:01, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

Ngày 7-8-2018, Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) tỉnh tiến hành giám sát kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng tại UBND tỉnh và Thành phố Nam Ðịnh. Tham gia Ðoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trương Anh Tuấn, TUV, Phó trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HÐND tỉnh, Văn phòng Ðoàn ÐBQH tỉnh. Làm việc với Ðoàn có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LÐ-TB và XH, Sở Xây dựng, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND Thành phố Nam Ðịnh.

Triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, thời gian qua, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cấp, các ngành và cộng đồng, người dân về nghèo tiếp cận đa chiều, mục tiêu giảm nghèo, làm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả. Phát động phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo”. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm. Ðặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể như: Chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 182/QÐ-UBND ngày 28-11-2013 của UBND tỉnh. Chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được triển khai theo Quyết định số 04/QÐ-UBND ngày 23-2-2017 của UBND tỉnh, quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo bằng nguồn Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh triển khai theo Quyết định số 1616/QÐ-UBND ngày 17-9-2014 của UBND tỉnh. Thông qua các phong trào, chính sách hỗ trợ đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ nghèo. Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2017 giảm còn 2,91%; ước tính đến hết năm 2018 giảm còn 2,41%. Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có tổng số 9.191 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở với tổng số tiền thực hiện hỗ trợ là 255 tỷ đồng. Ðến nay, đã hoàn thành hỗ trợ là 4.374 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ là 119 tỷ 480 triệu đồng; còn lại 4.817 hộ đang thực hiện hỗ trợ, với tổng số tiền là 135 tỷ 520 triệu đồng.

Tại Thành phố Nam Ðịnh, thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy Ðảng, chính quyền thành phố quan tâm thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã hỗ trợ tín dụng ưu đãi với nguồn vốn 213 tỷ 101 triệu đồng, giúp trên 2.000 lượt hộ nghèo vay vốn mỗi năm; cấp 19.349 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo với số tiền trên 13 tỷ 582 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn 70 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với số tiền trên 850 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 5.383 lượt hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội với số tiền trên 2 tỷ 521 triệu đồng; quản lý và chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 3.300 đối tượng với số tiền trên 14 tỷ đồng/năm; gần 1.900 lượt học sinh nghèo của thành phố được miễn giảm học phí với kinh phí gần 1 tỷ đồng; gần 1.800 lượt học sinh được hỗ trợ chi phí học tập với số tiền trên 1,2 tỷ đồng... Kết quả sau 2 năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn dưới 2,4%. Ðối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, thành phố được phê duyệt xây dựng, sửa chữa 622 căn nhà. Trong đó, giai đoạn 1 xây mới, sửa chữa 135 căn nhà; giai đoạn 2 xây mới, sửa chữa 205 căn nhà.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và Thành phố Nam Ðịnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành một số nội dung như: Với trường hợp một số hộ người có công trong đề án không còn nhu cầu hỗ trợ thì sau khi kết thúc đề án sẽ không sử dụng hết kinh phí từ Trung ương đã duyệt cấp cho địa phương. Ðề nghị Chính phủ cho phép tỉnh được sử dụng nguồn kinh phí dôi dư trên để cấp hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng bổ sung nhưng không có tên trong Ðề án nêu trên. Theo quy định của Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg thì khi người có công chết thì vợ hoặc chồng của người có công không được hưởng chính sách hỗ trợ này, do đó quá trình rà soát điều chỉnh bổ sung đã đưa ra khỏi danh sách. Năm 2017, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 của Chính phủ lại cho phép vợ hoặc chồng của người có công đã bị chết trong quá trình chờ kinh phí được hưởng chính sách hỗ trợ này. Ðề nghị Chính phủ bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình trên để đảm bảo tính công bằng trong chính sách. Cần phân cấp và trao quyền cho các địa phương để giúp địa phương phát huy những cách làm phù hợp với đặc điểm địa bàn, đặc điểm nhóm dân cư. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp xã đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan trong chương trình mục tiêu giảm nghèo. Tăng cường giám sát, đánh giá bảo đảm cho Chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về giảm nghèo theo hướng giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không, tăng cường chính sách hỗ trợ cho vay có điều kiện, có thời hạn; hỗ trợ hộ nghèo theo chiều thiếu hụt; mở rộng, tăng cường mức hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo để khắc phục tình trạng không muốn thoát nghèo. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31-5-2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Ban hành thông tư hướng dẫn quy trình điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm (sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016-TT-BLÐTBXH). Nghiên cứu chuyển đổi hình thức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo thông qua thanh toán trực tiếp cho cơ quan điện lực.

Các thành viên trong Ðoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh và Thành phố Nam Ðịnh làm rõ một số nội dung: Chính sách khuyến khích hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo; việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; công tác xã hội hóa thực hiện giảm nghèo bền vững và hỗ trợ nhà ở cho người có công; biện pháp chỉ đạo việc theo dõi, đánh giá công tác chuẩn nghèo đơn chiều sang chuẩn nghèo đa chiều; công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân trong việc thoát nghèo của MTTQ và các đoàn thể. Nguyên nhân phát sinh số hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, việc chậm tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công và hướng giải quyết của địa phương...

Thay mặt Ðoàn giám sát, đồng chí Phó trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và những vướng mắc, đề xuất của UBND tỉnh, Thành phố Nam Ðịnh trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng để tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,