Thêm 5 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp
Cập nhật lúc08:25, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho 5 dự án đầu tư vào các KCN; trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 89 triệu USD và 2 dự án của nhà đầu tư trong nước với số vốn đăng ký hơn 29 tỷ đồng. Ban quản lý các KCN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án, trong đó có 3 dự án tăng vốn với mức 12,5 triệu USD. Lũy kế đến nay, các KCN của tỉnh ta có tổng số 174 dự án của 149 nhà đầu tư thứ cấp; trong đó có 40 dự án của 37 nhà đầu tư nước ngoài và 134 dự án của 112 doanh nghiệp trong nước. Tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp trong các KCN là 7.406 tỷ đồng và 769,8 triệu USD; vốn thực hiện là 4.043 tỷ đồng và 456,6 triệu USD. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tại các KCN 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt gần 9.500 tỷ đồng, tạo việc làm cho 40,5 nghìn lao động./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,