Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho nông dân
Cập nhật lúc08:50, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Trong đó, đối tượng và phạm vi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực; hộ gia đình, cá nhân nghèo theo quy định được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để làm muối; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức để trồng rau, màu, mạ, cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, hoa, nuôi trồng thủy sản (trừ nuôi trồng tại hồ, đập, sông, suối, đầm...), chăn nuôi; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất trong hạn mức được giao khoán ổn định để sản xuất nông nghiệp; tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị; tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn.

Theo Nghị định, các đối tượng nêu trên được hỗ trợ đến 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo đó, hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, căn cứ giá cụ thể do Bộ NN và PTNT và UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở giá tối đa do Bộ Tài chính quy định theo thẩm quyền. Mức hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc một diện tích; một biện pháp tưới nước, tiêu nước; một mét khối; một nội dung công việc theo giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và trong điều kiện thời tiết bình thường.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho các đối tượng nêu trên theo hình thức chi trả trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, trên cơ sở nghiệm thu diện tích, khối lượng, biện pháp tưới tiêu theo giá cụ thể. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018./.

Theo chinhphu.vn

,
,
.
,
,
,
,