Cả nước có hơn 19 nghìn người được cấp thẻ nhà báo
Cập nhật lúc08:40, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ TT và TT tổ chức ngày 9-7.

Theo báo cáo của Bộ TT và TT, hiện cả nước có 857 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó, cơ quan báo in có 86 cơ quan Trung ương, 107 cơ quan địa phương. Tạp chí in có 350 đơn vị Trung ương, 134 đơn vị địa phương. Báo điện tử và tạp chí điện tử có 159 đơn vị.

Cả nước hiện tại cũng có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

Số lượng thẻ nhà báo đã cấp mới trong 6 tháng đầu năm là 1.066, trong đó cấp mới 1.032 thẻ, cấp lại 34 thẻ. Đến nay, tổng số thẻ nhà báo đã cấp là 19.166 thẻ.

Số trang thông tin điện tử tổng hợp Bộ đã cấp phép đến hết tháng 6-2018 là 1.510. Số mạng xã hội trong nước được cấp phép là 228.

Đối với các chỉ tiêu về kết quả sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực viễn thông, internet, đến nay có 75 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và 71 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet đang hoạt động. Kết quả doanh thu lĩnh vực viễn thông ước tính 6 tháng đầu năm là 181.948 tỷ đồng, bằng 49,1% so với kế hoạch, tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017, tổng nộp ngân sách ước tính là 23.531 tỷ đồng, bằng 51,3% so với kế hoạch./.

Theo chinhphu.vn

 

,
,
.
,
,
,
,