Vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
Cập nhật lúc07:29, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh vừa có Công văn số 27/UBND-BQL, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, đề nghị tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, trong năm 2017, được sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nâng cấp 43 nhà ở của người có công, thân nhân người có công bị hư hỏng, xuống cấp, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng cần được quan tâm chăm sóc, cần hỗ trợ nhà ở… Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tạo thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ. Mức ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp một ngày lương hoặc ngày công lao động. Thời gian vận động, đóng góp từ nay đến hết tháng 8-2018. Mọi đóng góp gửi về tài khoản Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nam Định, số: 3761.0.9039309.91011, mã quan hệ ngân sách 9039309, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định./.

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,