Tổng kết mô hình hỗ trợ nông dân sản xuất lúa gạo an toàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
Cập nhật lúc08:31, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)

Ngày 8-6-2018, tại HTXDVNN Nam Thành, xã Đồng Sơn (Nam Trực), Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết mô hình hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất lúa gạo an toàn, chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ xuân 2018.

Được sự quan tâm của Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Chương trình FAO-IPM, vụ xuân 2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh triển khai mô hình hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất lúa gạo an toàn, chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại thôn Nam Phong, HTXDVNN Nam Thành, xã Đồng Sơn với quy mô 20ha. Giống lúa mô hình sử dụng là BT7, Cty TNHH Toản Xuân là đơn vị đứng ra bao tiêu sản phẩm. Mô hình còn thực hiện 2 nghiên cứu là: ảnh hưởng mật độ gieo sạ đến sinh trưởng, sâu bệnh chính và năng suất lúa; thí nghiệm xử lý hạt giống và phun trừ rầy lưng trắng lứa 1 phòng ngừa bệnh lùn sọc đen. Các đại biểu đã đi tham quan mô hình trình diễn trên đồng ruộng thôn Nam Phong. Qua thực tế, các đại biểu đều đánh giá: với công thức gieo sạ thưa cây sinh trưởng khỏe, bông to, các đối tượng sâu bệnh ít hơn so với công thức sạ dầy, đặc biệt là bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, năng suất cũng cao hơn. Với thí nghiệm xử lý hạt giống và không xử lý hạt giống, sự khác biệt không đáng kể do mật độ rầy lưng trắng lứa 1 rất thấp và du nhập vào ruộng muộn. Thí nghiệm phun trừ rầy lứa 1 đã hạn chế đáng kể mật độ rầy lưng trắng lứa 1 và mật độ rầy lứa 2. Theo kết quả khảo sát, hiệu quả kinh tế ruộng mô hình cao hơn ruộng làm theo tập quán cũ là 335 nghìn đồng/sào. Mô hình sản xuất BT7 chất lượng cao do Cty TNHH Toản Xuân bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn so với giá thị trường, thấp nhất là 5%, thu mua lúa tươi do đó nông dân không phải phơi thóc, đỡ tốn công lao động… giúp người sản xuất ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Qua mô hình còn giúp nông dân nâng cao nhận thức về canh tác lúa theo SRI (kỹ thuật canh tác lúa cải tiến), 3 giảm 3 tăng, bón phân cân đối, giảm chi phí đầu vào, hạn chế sâu bệnh, giảm phun thuốc BVTV, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng, giúp người nông dân tự giải quyết những vướng mắc trong sản xuất. Từ kết quả của mô hình, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã đề nghị Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Văn phòng FAO-IPM, lãnh đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ triển khai, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh trong các vụ tiếp theo./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,