Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 21 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật lúc08:43, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)

Ngày 7-6-2018, tại trụ sở làm việc của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã họp kỳ 21. Đồng chí Phan Văn Tình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau đây:

1- Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

1.1- Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Với cương vị Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Lộc thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; mất đoàn kết nội bộ. Vi phạm của đồng chí Trịnh Xuân Lộc ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đài và uy tín cá nhân, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trịnh Xuân Lộc bằng hình thức Cảnh cáo.

1.2-   Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đức Hùng, nguyên Bí thư Chi bộ Phòng Thông tin - Điện tử, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Với cương vị Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đồng chí Trần Đức Hùng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện không nghiêm Quy chế làm việc; thiếu thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nội quy của cơ quan; mất đoàn kết nội bộ. Vi phạm của đồng chí Trần Đức Hùng ảnh hưởng đến vai trò chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đài và uy tín cá nhân.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đức Hùng bằng hình thức Khiển trách.

2- Kiểm tra tài chính Đảng đối với Báo Nam Định: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy Ban Biên tập Báo Nam Định đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của tỉnh về công tác quản lý tài chính; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng quỹ nhuận bút và thu, chi quảng cáo theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị cần tăng cường chế độ khen thưởng đối với phóng viên có tin, bài hay; thu hút thêm cộng tác viên, từng bước nâng cao chất lượng các bài báo.

3- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Giao Thuỷ: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra trong việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm./.

,
,
.
,
,
,
,