Công khai danh mục 33 dự án mời gọi đầu tư
Cập nhật lúc08:17, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, vừa qua, UBND tỉnh đã công khai danh mục 33 dự án mời gọi đầu tư và đã đăng tải trên các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở KH và ĐT, Ban quản lý các KCN tỉnh. Theo đó, tỉnh ta kêu gọi đầu tư 33 dự án thuộc các lĩnh vực: hạ tầng KCN, khu kinh tế, cảng sông, cảng biển, trung tâm thương mại, khu xử lý rác thải, xử lý nước thải, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm... Trong đó, có một số dự án trọng điểm đang đàm phán, xúc tiến đầu tư, gồm: dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, đầu tư hạ tầng các KCN Mỹ Thuận, Hồng Tiến; đầu tư hạ tầng các CCN Yên Dương, Thịnh Lâm, Thanh Côi, Đồng Côi, Xuân Tiến...; dự án chuyển đổi mô hình quản lý đầu tư, cải tạo nâng cấp Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định; xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình...

Để đảm bảo cung cấp cho nhà đầu tư đầy đủ thông tin cơ bản của các dự án, các sở, ngành liên quan sẽ thường xuyên cập nhật nội dung chi tiết của dự án kêu gọi đầu tư. Định kỳ 6 tháng, 1 năm rà soát, cập nhật danh mục các dự án đã có chủ đầu tư, những dự án không còn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như các quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm và hướng dẫn của Bộ KH và ĐT./. 

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,