Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen vụ mùa 2018
Cập nhật lúc07:47, Thứ Tư, 23/05/2018 (GMT+7)

Ngày 22-5-2018, Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông 2018; công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen (LSĐ) vụ mùa 2018. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể: NN và PTNT, Công thương, KH và CN, TN và MT, KH và ĐT, Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thống kê, Hội Nông dân, Liên minh HTX, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Định, Điện lực Nam Định; các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống bệnh LSĐ của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và các Cty KTCTTL trên địa bàn tỉnh.

Vụ mùa năm 2017, toàn tỉnh gieo cấy 76.627ha lúa, trong đó có 20.560ha gieo sạ; xây dựng được 127 cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa với diện tích trên 6.200ha. Triển khai trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn “Thiên vũ - Lũ giáng - Triều dâng”, cùng dịch bệnh LSĐ đã gây hại nặng nề cho năng suất, sản lượng lúa mùa. Mặc dù được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các HTXNN, nông dân và các doanh nghiệp nhưng kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông 2017 thấp nhất trong nhiều năm qua. Năng suất bình quân 36,14 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 276.965 tấn; giá trị sản lượng lúa ước đạt 2.651 tỷ đồng, bình quân 34,6 triệu đồng/ha. Diện tích gieo trồng rau màu hè thu đạt 10.075ha. Năng suất hầu hết của các loại cây trồng đều cao hơn hoặc tương đương năm 2016; song giá bán của nhiều loại nông sản thấp hơn cùng kỳ năm trước. Giá trị sản lượng vụ đông ước đạt 648,9 tỷ đồng, bình quân 60,02 triệu đồng/ha. Sản xuất chăn nuôi 6 tháng cuối năm 2017, giá sản phẩm thịt lợn hơi giảm mạnh, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, song vẫn được duy trì. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 150 nghìn tấn; sản lượng thịt trâu, bò 3.712 tấn; sản lượng thịt gia cầm trên 21,2 nghìn tấn… đưa giá trị sản phẩm chăn nuôi cả năm 2017 đạt 6.530 tỷ đồng. Công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm dịch động vật và giám sát chủ động dịch bệnh được thực hiện tốt cùng với các biện pháp vệ sinh thú y, phòng dịch nên đàn gia súc, gia cầm được bảo vệ an toàn, không xảy ra dịch bệnh lớn. Ban Nông nghiệp xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tham mưu giúp UBND xã trong xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức sản xuất, tổ chức tiêm phòng, tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi và phòng chống lụt bão... Đến nay, có 83 HTXNN được thành lập mới, 241 HTX chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012.

Trong vụ mùa, vụ đông năm 2018, ngành NN và PTNT sẽ bám sát diễn biến thời tiết, thị trường và yêu cầu tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM; chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển nhanh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị, gắn với việc phát triển các sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực, thế mạnh của từng địa phương. Toàn tỉnh phấn đấu sản xuất lúa mùa đạt 76,5 nghìn ha, năng suất bình quân trên 50 tạ/ha, mỗi huyện có ít nhất 10 cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa, 2 mô hình liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa. Sản xuất rau hè thu đạt 9.500ha, tập trung phát triển các loại cây rau màu truyền thống theo hướng VietGAP và đậu tương, lạc, ngô và một số loại rau ăn lá. Sản xuất vụ đông đạt trên 13 nghìn ha, trong đó có trên 3.000ha trên đất 2 lúa. Chăn nuôi phát triển ổn định và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tại hội nghị, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam Định; Cty KTCTTL Bắc Nam Hà và UBND các huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên tham luận về công tác chỉ đạo sản xuất và phòng trừ bệnh LSĐ, phương án phòng chống úng, hạn cho cây trồng, tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch phòng chống bệnh LSĐ hại lúa mùa năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định mưa, bão, úng lụt và bệnh LSĐ gây thiệt hại nặng nề cho lúa mùa, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2017 của tỉnh. Đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém của nông nghiệp tỉnh nhà. Đó là, hệ thống các công trình thủy lợi chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất. Cấp ủy, chính quyền ở các địa phương, nhất là cấp xã còn yếu kém trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất về cơ cấu giống, phương thức gieo cấy. Công tác chỉ đạo phòng chống bệnh LSĐ chưa quyết liệt… Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố rà soát các chỉ tiêu được giao trong vụ xuân 2018, có giải pháp triển khai vụ mùa, vụ đông 2018 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Lồng ghép việc xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông gắn với phòng chống, ứng phó với thiên tai như: chống úng, hạn; phòng trừ bệnh LSĐ, bệnh bạc lá lúa… Về thủy lợi, các Cty KTCTTL cần tăng cường rà soát, kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố công trình; có phương án duy tu, bảo dưỡng máy móc. Cùng các địa phương thực hiện tốt khơi thông dòng chảy, đảm bảo lưu lượng nước lưu thông tối đa trên hệ thống kênh mương, nâng cao hiệu quả tưới, tiêu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ về cơ cấu giống, phương thức gieo cấy, đồng thời lưu ý các địa phương chỉ đạo các hộ nông dân dứt khoát phải để mạ dự phòng. Hiện nay, trên đồng ruộng của tỉnh đang tồn tại nguồn bệnh LSĐ, do vậy, ngành Nông nghiệp, các huyện, thành phố có phương án phòng chống bệnh ngay từ đầu vụ, không để bùng phát như trong vụ mùa 2017. Các huyện, thành phố và Sở NN và PTNT ký cam kết thi đua về quản lý đồng ruộng (cơ cấu giống, phương thức gieo cấy); quản lý về phòng chống bệnh LSĐ, bệnh bạc lá và xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị. Các huyện, thành phố và các Cty KTCTTL ký cam kết thi đua về công tác phòng chống úng, hạn cho cây trồng. Trước mắt, ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều tra phát hiện sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho lúa xuân cuối vụ. Chỉ đạo các hộ nông dân huy động máy móc, phương tiện tập trung thu hoạch lúa xuân; đẩy nhanh làm đất chuẩn bị cho vụ lúa mùa kết hợp với vệ sinh, tiêu diệt mầm bệnh trên đồng ruộng./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,