Triển khai mô hình "Chi Hội Phụ nữ 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:05, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch” tham gia xây dựng NTM tại xã Nam Mỹ (Nam Trực).

Mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nhằm tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường, trong đó tập trung thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Nam Mỹ đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào ký kết thi đua của 8 chi hội trong xã. Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay toàn xã có 1.152/1.846 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức cho hội viên, phụ nữ ra quân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, duy trì hoạt động của các tổ thu gom rác thải. Tổ chức thực hiện và quản lý tốt nguồn quỹ quay vòng xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình. Nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH triển khai chương trình cho vay nước sạch với dư nợ trên 3,5 tỷ đồng, giúp 317 hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh gia đình. Các hoạt động trên đã góp phần hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường và hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM của xã. Cuối năm 2017 xã Nam Mỹ đã được công nhận là xã NTM.

Mô hình điểm “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch” tham gia xây dựng NTM được triển khai tại xã Nam Mỹ để nhân ra diện rộng nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và tuyên truyền, vận động, khích lệ toàn dân tham gia; gắn công tác bảo vệ môi trường với thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng NTM bền vững./.

Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,