Tổ chức Tháng hành động vì môi trường 2018
Cập nhật lúc06:33, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Ngày 11-5-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Ðại dương thế giới năm 2018.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể, các địa phương từ nay đến hết tháng 7-2018 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Ðại dương thế giới năm 2018. Lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể. Trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: Chú trọng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động BVMT có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, giúp toàn dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Ðại dương thế giới năm 2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Luật BVMT năm 2014, Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo, Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chỉ thị 25/TTg ngày 31-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách trong lĩnh vực BVMT, Quyết định số 582/QÐ-TTg ngày 11-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 27-9-2016 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM tỉnh Nam Ðịnh giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 12/QÐ-UBND ngày 16-5-2017 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm BVMT trên địa bàn tỉnh... Các sở, ban, ngành, UBND các cấp cần xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường trọng điểm như: quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về quản lý chất thải, chất thải nguy hại và phế liệu; các địa phương, đơn vị được phân bổ vốn sự nghiệp môi trường cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình xử lý môi trường và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả, đặc biệt là các công trình xử lý rác thải. Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức BVMT cho người lao động; đồng thời thực hiện nghiêm Nghị định số 38/2015/NÐ-CP ngày 24-4-2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, nhất là chất thải rắn công nghiệp khó phân hủy. UBND tỉnh yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng bao bì, túi nilon dễ phân hủy khi mua hàng hóa. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu.

Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động theo chức năng, nhiệm vụ./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,