Huyện Xuân Trường sơ kết 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:46, Thứ Hai, 07/05/2018 (GMT+7)

Ngày 5-5-2018, huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của huyện Xuân Trường đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh xây dựng NTM. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của Xuân Trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư cụ thể với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng bền vững. CN-TTCN được phục hồi và phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương… Văn hóa, xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Sau 7 năm, cả 20/20 xã, thị trấn của huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM và huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2017 tại Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 9-2-2018.

Phát biểu chúc mừng huyện Xuân Trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành quả huyện đạt được sau 7 năm thực hiện xây dựng NTM, đóng góp vào thành công chung của tỉnh được Chính phủ đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM. Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng NTM là nhiệm vụ không có điểm dừng, nội dung các tiêu chí sẽ ngày càng nâng cao. Do vậy, yêu cầu huyện Xuân Trường trong thời gian tới cần tập trung vào 5 nhiệm vụ cụ thể là: cần tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó huyện cần chú ý tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, của huyện. Phát triển các làng nghề, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp theo quy hoạch để thu hút đầu tư tập trung vào các cụm công nghiệp. Tập trung nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; sử dụng có hiệu quả những thiết chế văn hóa, thể thao. Có quy hoạch xử lý rác thải liên xã, nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường. Ban Thường vụ Huyện ủy phát động chương trình, giao cho các đoàn thể, từng xã, từng thôn xóm làm công tác môi trường. Về xây dựng cơ sở hạ tầng và cảnh quan: Xuân Trường cần tiếp tục dành nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông. Bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng những công trình đã xây dựng, tránh tình trạng xuống cấp nhanh, đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Huyện tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, MTTQ vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,