Huyện Nghĩa Hưng sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018
Cập nhật lúc07:51, Thứ Hai, 28/05/2018 (GMT+7)

Ngày 25-5-2018, huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Văn Tình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh;  Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể huyện Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ năm 2008 đến năm 2017, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Hưng đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể: giá trị sản xuất của các ngành kinh tế tăng 367,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sang công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ; thu ngân sách tăng 465,5%; thu nhập bình quân đầu người lên 39,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,72%; hằng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho 3.350-3.820 lao động… Hạ tầng kinh tế - xã hội của các xã trên địa bàn huyện được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới khá đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ phát triển hiệu quả hơn. Đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn ngày càng phong phú, bản sắc dân tộc, truyền thống quê hương, ý thức cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và các hoạt động nhân ái, từ thiện tiếp tục được giữ gìn, khơi dậy và phát huy. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, đạt kết quả nổi bật. Chất lượng danh hiệu gia đình, làng xóm văn hóa được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo… Sau 7 năm thực hiện xây dựng NTM, huyện Nghĩa Hưng đã huy động được trên 2.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 243 tỷ đồng. Năm 2015, toàn huyện có 40% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM và đến năm 2017 đã có 100% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM. Nghĩa Hưng đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 11-2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ, quân và dân huyện Nghĩa Hưng trong thực hiện xây dựng NTM và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa; xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế hiện đại; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường… Chương trình xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do vậy, huyện Nghĩa Hưng cần tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, con em Nghĩa Hưng đang công tác, sinh sống tại các vùng miền trên toàn quốc cũng như ở nước ngoài hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của xây dựng quê hương Nghĩa Hưng bền vững và phát triển. Huyện cần tiếp tục có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng trên toàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,