Hội nghị cung cấp thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt
Cập nhật lúc07:35, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)

Ngày 23-5-2018, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tình hình thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Truyền đạt thông tin tới hội nghị, đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm rõ thêm các chủ trương đúng đắn của Ðảng, Nhà nước ta khi mở cửa, hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội nhập mạnh mẽ về kinh tế đã tạo động lực quan trọng, làm tăng sức mạnh tổng hợp của quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Mở cửa đã giúp nước ta mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và các nguồn lực quan trọng khác, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Hội nhập quốc tế cùng với nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đang từng bước đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Về xu thế toàn cầu hóa, thế giới đang có những chuyển biến, tác động sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó, sự chuyển dịch quyền lực từ Tây sang Ðông và sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với các nước vừa và nhỏ, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, trong thời gian tới chúng ta cần lựa chọn con đường phát triển phù hợp để chẳng những phát triển mạnh về kinh tế mà còn giữ được bản sắc dân tộc, nét văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm của con người, đất nước Việt Nam.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đã trân trọng cảm ơn tình cảm cùng những vấn đề mới mà đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã truyền đạt. Qua đây, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có thêm kiến thức, áp dụng tốt hơn trong công việc, cuộc sống và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về xu thế phát triển, hội nhập mới của đất nước./.

Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,