Giám sát công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại xã Yên Phúc
Cập nhật lúc08:31, Thứ Sáu, 04/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 3-5-2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đã tiến hành giám sát chuyên đề “Công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017” tại xã Yên Phúc (Ý Yên).

Thời gian qua, xã Yên Phúc luôn quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xã đã chỉ đạo lập, bổ sung quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và huy động các doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ để xây mới, nâng cấp cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, xã quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức các hoạt động cho cán bộ văn hóa cơ sở. Hiện, có 1 nhà văn hóa xã với diện tích 300m2 với 300 chỗ ngồi, có đủ các phòng chức năng như: phòng đọc sách, phòng thông tin truyền thanh, thư viện; đã quy hoạch sân vận động xã với tổng diện tích 10.300m2; 13/13 thôn có nơi sinh hoạt cộng đồng, trong đó 9 thôn có nhà văn hóa. Các thiết chế văn hóa, thể thao đều thành lập bộ máy quản lý; xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên. Các nhà văn hóa cơ bản khai thác tốt công năng sử dụng, thu hút đông cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt, luyện tập. Đặc biệt, nhiều thôn đã thành lập được các câu lạc bộ văn hóa thể thao và duy trì hoạt động thường xuyên. Qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, tạo sự đoàn kết trong nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn xã Yên Phúc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Mặc dù trong quá trình dồn điền đổi thửa, các thôn đã dành diện tích đất để xây nhà văn hóa, sân vận động song diện tích còn nhỏ hẹp, bị lấn chiếm khó thực hiện theo quy hoạch. Việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa hiệu quả chưa cao. Một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tổ chức hoạt động chưa thường xuyên, nội dung và hình thức hoạt động nghèo nàn, vẫn chủ yếu phục vụ hội họp của nhân dân… Tại buổi giám sát, xã Yên Phúc kiến nghị với huyện và tỉnh nâng mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa và kinh phí hoạt động hằng năm cho nhà văn hóa các thôn để tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động văn hóa, thể thao. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa xã, thôn nhằm cập nhật kiến thức, các văn bản pháp luật mới, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Các thành viên đoàn giám sát đề nghị xã Yên Phúc làm rõ một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành chức năng từ huyện đến cơ sở đối với việc sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao; những bất cập của cơ chế chính sách pháp luật trong hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao; nhu cầu của người dân đối với các hoạt động thể thao, thư viện; hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở và việc tham vấn xây dựng, sử dụng kinh phí, phương thức hoạt động của các nhà văn hóa xóm; công tác xã hội hóa xây dựng, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao… Đoàn cũng đã tiến hành giám sát thực tế tại nhà văn hóa các thôn: Lê Lợi, Trúc, An Quang 1 và An Quang 2.

Đoàn giám sát đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của xã Yên Phúc chuyển đến các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,