Thu hút đầu tư quý I-2018 đạt gần 100 triệu USD
Cập nhật lúc07:59, Thứ Ba, 03/04/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh, những tháng đầu năm 2018, công tác thu hút đầu tư của tỉnh đã có bước phát triển mạnh. UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 89 triệu USD; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án trong nước và nước ngoài, trong đó có 2 dự án điều chỉnh tăng vốn 10 triệu USD. Lũy kế vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong quý I đạt 99 triệu USD.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh có 173 dự án đầu tư của 148 nhà đầu tư thứ cấp; trong đó có 40 dự án của 37 nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 7.492 tỷ đồng và 767,3 triệu USD, vốn thực hiện là 4.147 tỷ đồng và 456,6 triệu USD. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I của các KCN (giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.720 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 182 triệu USD, bằng 112% kế hoạch; số lao động thường xuyên làm việc 38.500 người, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng./.

Thành Trung
 

,
,
.
,
,
,
,