Tăng cường sản xuất thủy sản, chăn nuôi và thú y
Cập nhật lúc08:23, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Để phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng ngành chăn nuôi, thủy sản trong năm 2018, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và ngành liên quan tăng cường sản xuất thủy sản, chăn nuôi và thú y. UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT căn cứ Đề án tái cơ cấu ngành, Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản, rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, của các huyện giai đoạn 2016-2020, thống nhất với UBND các huyện, thành phố về vùng, quy mô, lộ trình phát triển chăn nuôi, thủy sản, từng bước đưa 2 tiểu ngành này phát triển hiệu quả, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn, có kiểm soát chất lượng theo chuỗi. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện phát triển chăn nuôi, thủy sản theo quy hoạch được phê duyệt; tham mưu xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch  bệnh động vật.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất phải lồng ghép các phương án, giải pháp phòng, chống thiên tai để người dân chủ động phòng chống. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thông tin tuyên truyền về sản xuất an toàn, tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các hộ nuôi, sản xuất, kinh doanh con giống, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm; biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, NTTS an toàn hiệu quả. Thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý dịch bệnh, quản lý chặt chẽ con giống nhập vào tỉnh, người hành nghề thú y, các hoạt động kinh doanh vật tư chăn nuôi, thú y và NTTS. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Phối hợp với các huyện có ngư dân hoạt động khai thác ven biển thực hiện tốt Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 13-12-2017 của UBND tỉnh về hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; chấp hành tốt các quy định trong khai thác. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức triển khai các giải pháp quản lý hoạt động khai thác hải sản của ngư dân theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm soát hoạt động khai thác, đảm bảo Nam Định không có tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh phù hợp với Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi và phát triển kinh tế thủy sản; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoạt động nuôi trồng, khai thác ven biển xây dựng kế hoạch cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tuyên truyền, vận động ngư dân đẩy mạnh sản xuất áp dụng công nghệ mới trong sản xuất và kết nối thông tin giữa tàu cá với các cơ quan chức năng. Quản lý chặt chẽ hoạt động của ngư dân trên biển. Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh có liên quan trong hoạt động khai thác hải sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,