Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ
Cập nhật lúc08:41, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Chiều 2-4-2018, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, 2 ngành sẽ tập trung thực hiện chương trình phối hợp bao gồm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật. Bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN và cán bộ Tư pháp. Tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật.

Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,