Kiên quyết xử lý 12 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường năm 2017
Cập nhật lúc08:42, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt danh sách 12 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường năm 2017 tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 6-4-2018.

Danh sách cụ thể bao gồm: Cty Phát triển và khai thác hạ tầng KCN tỉnh (KCN Hòa Xá, TP Nam Định), Trung tâm phát triển CCN Thành phố Nam Định (CCN An Xá, TP Nam Định), Bệnh viện Phổi tỉnh (TP Nam Định), Cty CP Dược phẩm Nam Hà (TP Nam Định), Chi nhánh Cty CP Bất động sản Việt Nhật - Nam Định (xã Lộc Hòa, TP Nam Định), Cty TNHH một thành viên Chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành (TP Nam Định), Cty TNHH Dệt may Vĩnh Tiến (Yên Trị, Ý Yên), Cty CP Daum & Jung An (Mỹ Hưng, Mỹ Lộc), Cty CP Đầu tư phát triển Tuấn Nam Cường (Yên Bằng, Ý Yên), Cty CP Công nghiệp tàu thủy sông Đào (Tân Thành, Vụ Bản), Cty TNHH Geeulim Culture and Fashin (Thị trấn Gôi, Vụ Bản), Cty TNHH Việt Pan - Pacific (Đồng Sơn, Nam Trực). Việc công bố danh sách những doanh nghiệp vi phạm trên được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Thông tư 07 ngày 3-7-2007 của Bộ TN và MT về phân loại cơ sở gây ô nhiễm cần xử lý, Thông tư 04 ngày 8-5-2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kết quả thanh, kiểm tra về tình hình ô nhiễm môi trường năm 2017 và phân loại doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp này đều có vi phạm về xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần.

UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trên hoàn thành xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường xong trước ngày 31-8-2018. Đồng thời yêu cầu Sở TN và MT phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm phát triển CCN các huyện, thành phố có cơ sở gây ô nhiễm môi trường giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định của các doanh nghiệp vi phạm, nếu không khắc phục hiệu quả thì buộc phải áp dụng chế tài xử lý theo quy định hiện hành./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,