Giao Thủy là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Cập nhật lúc07:46, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)

Giao Thủy là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM). Quyết định công nhận Giao Thủy đạt chuẩn huyện NTM năm 2017 vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ký sáng 16-4.

Giao Thủy là huyện thứ 50 của cả nước và là huyện thứ 5/10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định đạt chuẩn NTM. Trước đó, các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, cũng đã được công nhận đạt chuẩn này. 

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2014, Giao Thủy mới có 2 xã đạt chuẩn là Giao Hà và Bạch Long. Đến nay, 20/20 xã của huyện đều đạt chuẩn xã NTM theo tiêu chuẩn mới tại Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Như vậy sau 3 năm kể từ khi hai huyện đầu tiên của cả nước được công nhận huyện NTM là Thị xã Long Khánh và Xuân Lộc (Đồng Nai), đến nay, cả nước đã có 50/713 huyện đạt chuẩn này, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cảnh quan của khu vực nông thôn, thể hiện phong trào xây dựng NTM đã phát triển sâu, rộng trong đời sống chính trị - xã hội. 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Nam Định là những địa phương có nhiều huyện đạt chuẩn huyện NTM nhất cả nước./. 

PV

 

,
,
.
,
,
,
,