Biểu dương tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác
Cập nhật lúc08:37, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Ngày 13-4-2018, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương các tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28-9-2016 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ HND tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp HND trong tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến năm 2020 trong hệ thống Hội gắn với thực hiện phong trào, đợt thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội; xây dựng chuẩn mực đạo đức của tập thể, cá nhân về học tập và làm theo Bác; quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo HND các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Trong 2 năm qua (2016-2017), HND các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 2.571 buổi tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có 546 hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 71.092 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như: Chi HND thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) vận động nông dân hiến đất làm đường giao thông, đóng góp xây dựng nhà văn hóa, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, thôn xóm; Chi HND xóm 8, xã Hải Phúc (Hải Hậu) vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa để giúp đỡ những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 578 triệu đồng, ủng hộ cho 68 hội viên với mức 8,5 triệu đồng/hội viên... Ông Nguyễn Huy Thục, hội viên nông dân xóm 4, xã Trực Thái (Trực Ninh) phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi lợn sạch, tạo việc làm cho 10 lao động có thu nhập ổn định… Thông qua những tấm gương đó đã tác động tích cực đối với xã hội, khơi dậy nét đẹp truyền thống nhân văn ở cộng đồng dân cư.  Đặc biệt, các cấp Hội đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo HND tỉnh đã biểu dương và tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác./.

Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,