Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong công chức, viên chức, lao động
Cập nhật lúc08:07, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)

Ngày 8-3-2018, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và tặng hoa Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Viên chức tỉnh và công đoàn cơ sở (CĐCS) đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đại hội công đoàn các cấp đề ra; nội dung và hình thức thi đua được đổi mới, các phong trào thi đua thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả. Hoạt động công đoàn đã  hướng mạnh về cơ sở, tập trung tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ); phát huy được tinh thần dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Công đoàn luôn đi đầu, tích cực vận động cán bộ, CCVCLĐ sáng tạo, cải cách hành chính, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Duy trì tổ chức có hiệu quả các hoạt động từ thiện nhân đạo trong CCVCLĐ và tham gia các cuộc vận động do các cấp phát động. Các phong trào, hoạt động của công đoàn đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng, tham gia có hiệu quả, vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên...

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; chủ động tham gia kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ. Tăng cường đoàn kết, vận động cán bộ, CCVCLĐ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 100% CCVCLĐ vào tổ chức công đoàn. Hằng năm, 97% CĐCS đạt vững mạnh; bình quân mỗi CĐCS giới thiệu từ 1-2 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Công đoàn Viên chức tỉnh mỗi năm mở từ 1-2 lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt công đoàn về nghiệp vụ công tác công đoàn và các nội dung khác theo từng chuyên đề. 100% CĐCS tham gia tổ chức phong trào thi đua, nòng cốt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; có đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm từ cấp cơ sở trở lên. Phấn đấu thành lập Ban nữ công quần chúng ở 100% CĐCS đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hằng năm phấn đấu 85% nữ cán bộ, CCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 15-20% số nữ tiêu biểu xuất sắc được công đoàn cấp trên công nhận. Hằng năm tiến hành kiểm tra từ 25% CĐCS trở lên và tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp. 100% cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ CCVC, 75% đơn vị khối kinh doanh dịch vụ tổ chức hội nghị người lao động đúng thời gian và nội dung theo quy định. 100% doanh nghiệp Nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 75% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký với nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động. 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên học tập nghị quyết Đại hội Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Phấn đấu có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT và đạt chuẩn văn hóa./.

Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,