Nam Định xếp thứ 41 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017
Cập nhật lúc09:16, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

Ngày 22-3-2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố báo cáo “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017” thông qua việc khảo sát tại gần 10 nghìn doanh nghiệp trong cả nước. Năm 2017, chỉ số PCI của tỉnh ta xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 61,43 điểm (cao hơn năm 2016 là 2,89 điểm), giảm 11 bậc so với năm 2016 (xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố), nằm trong nhóm trung bình của cả nước. 

Năm 2017, có 6/10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh ta vượt so với năm trước như: tiếp cận đất đai đạt 6,5 điểm, tăng 0,75 điểm; chi phí thời gian đạt 6,69 điểm, tăng 0,53 điểm; cạnh tranh bình đẳng đạt 5,65 điểm, tăng 0,52 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,35 điểm, tăng 0,44 điểm; đào tạo lao động đạt 7,31 điểm, tăng 1,38 điểm; đặc biệt chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự có mức tăng ấn tượng với 6,73 điểm, cao hơn 2,87 điểm so với cùng kỳ… Mặc dù có nhiều chỉ số thành phần PCI vượt so với cùng kỳ nhưng trong năm 2017, tỉnh ta có 4/10 chỉ số thành phần PCI giảm là: gia nhập thị trường đạt 7,62 điểm, giảm 0,96 điểm; tính minh bạch đạt 5,33 điểm, giảm 0,73 điểm; chi phí không chính thức đạt 4,62 điểm, giảm 0,76 điểm; tính năng động của chính quyền đạt 4,47 điểm, giảm 0,54 điểm. 

PCI là công cụ để đo lường, đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố, đồng thời là chỉ số xây dựng từ niềm tin, cảm nhận của doanh nghiệp với hoạt động quản lý điều hành của chính quyền địa phương./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,