Huyện Ý Yên triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát động phong trào thi đua năm 2018
Cập nhật lúc08:45, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Ngày 4-2-2018, huyện Ý Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã tới dự hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Huyện ủy đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Đảng bộ xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Kiện toàn 27 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; điều động, luân chuyển 1 đồng chí huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy xã; chuẩn y kết nạp 179 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 223 đồng chí; tặng Huy hiệu Đảng cho 2.931 đảng viên. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017, Đảng bộ huyện Ý Yên có 92,1% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Các lĩnh vực kiểm tra giám sát, công tác dân vận, nội chính được đẩy mạnh, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phát triển ổn định kinh tế - xã hội, tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh tiến độ xây dựng NTM, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án, công trình mới. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành nên năm 2017, huyện Ý Yên đã hoàn thành 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Một số chỉ tiêu thực hiện vượt cao hơn so với kế hoạch như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 331,4 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu là 10,45 triệu USD; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 10,9%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT chiếm 79%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh chiếm trên 90%; tỷ lệ tổ chức chính quyền đạt vững mạnh và khá chiếm trên 90%; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đạt vững mạnh và khá chiếm 97,3%. Các chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra bao gồm: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; giá trị sản xuất CN-TTCN; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ; sản lượng lương thực cả năm.

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng của huyện tiếp tục có sự chuyển biến tích cực cả về hình thức, nội dung; phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị được nâng lên rõ rệt. Hội đồng thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân hăng hái trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Năm 2017 huyện Ý Yên có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 49 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và Bằng khen; 26 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cùng nhiều phần thưởng khác của các bộ, ngành Trung ương.

Trong năm 2018, huyện Ý Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trong lĩnh vực trọng tâm, then chốt, những nơi còn khó khăn, phức tạp. Chỉ đạo hoàn thành xây dựng NTM ở cấp xã, thị trấn; phấn đấu đến đầu năm 2019, Ý Yên đủ điều kiện công nhận là huyện NTM. Chỉ đạo tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất; tăng tỷ trọng sản xuất ngành CN-TTCN, thương mại, dịch vụ. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn và các làng nghề truyền thống. Nâng cao chất lượng công tác GD và ĐT trên tất cả các bậc học; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên đã đạt được trong năm 2017. Bước sang năm 2018, cùng với những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, huyện Ý Yên cần tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng NTM để về đích đúng thời gian; tập trung rà soát quy hoạch các vùng kinh tế, ven trục đường giao thông nhằm tăng cường thu hút đầu tư. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng cô đơn không nơi nương tựa, gia đình chính sách, bảo đảm để mọi người, mọi nhà đều có Tết./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,