Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018
Cập nhật lúc07:19, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

Sáng ngày 8-2-2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Công an; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nêu rõ: Ðến nay cả nước có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549, mức độ 4 là 377 dịch vụ; 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Tuy nhiên, báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ những hạn chế. Ðó là chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, việc công khai quy định hành chính và thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hoá. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động, thương binh - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế. Với sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các nội dung cải cách trọng tâm đã được các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết 19/2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cải cách hành chính trong năm vừa qua. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu cần đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế từ đó các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2018 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”./.

Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,