Hai huyện Trực Ninh và Xuân Trường được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Cập nhật lúc15:34, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

Ngày 9-2-2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký các Quyết định số 196/QĐ-TTg và 197/QĐ-TTg công nhận huyện Trực Ninh và huyện Xuân Trường đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Đến hết năm 2017, 100% số xã của 2 huyện Xuân Trường và Trực Ninh đã đạt 19/19 tiêu chí theo quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg; 100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Trong đó có 11 xã của huyện Xuân Trường và 13 xã của huyện Trực Ninh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015; trong giai đoạn 2016-2020, các xã này củng cố, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn và công tác an ninh trật tự. Trong thực hiện bộ tiêu chí huyện NTM, huyện Xuân Trường và Trực Ninh cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố Quyết định và khen thưởng theo quy định.

Như vậy, đến nay, tỉnh ta đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM là: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Xuân Trường./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,