Làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cập nhật lúc07:59, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Ngày 4-1-2018, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2017, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp nhận thông tin về giá, về các hành vi gian lận thương mại gây thiệt hại lợi ích người tiêu dùng, tư vấn hướng dẫn biện pháp giải quyết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật và tham mưu với các cơ quan chức năng ban hành chính sách quản lý và xử lý phù hợp. Các ngành thành viên của Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tích cực tham gia các cuộc thanh, kiểm tra liên ngành về thực thi pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. Tổ chức khảo sát một số nhóm hàng hóa lưu thông trên thị trường có nguy cơ mất an toàn cao và thông báo tới các cơ quan chức năng chuyên môn có biện pháp quản lý.

Năm 2018, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, kiến thức tiêu dùng cho mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn… nhằm định hướng cho người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng hàng hóa, dịch vụ có chất lượng giúp cho doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong việc sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Tiếp tục củng cố tổ chức Hội; xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở Hội cấp huyện để mở rộng phạm vi hoạt động hội, phát huy hơn nữa hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người tiêu dùng./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,