Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018
Cập nhật lúc07:57, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Ngày 4-1-2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018. Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các đơn vị nhận quân đến dự.

Thực hiện Quyết định số 1761 ngày 10-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 5551 ngày 8-12-2017 của Bộ Quốc phòng về việc tỉnh Nam Định được giao tuyển chọn, gọi và bàn giao 2.600 công dân nam cho 15 đầu mối đơn vị nhận quân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức các bước triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị, quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cho các huyện, thành phố. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban CHQS các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2018 sát với tình hình thực tế tại các địa phương. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đã triển khai công tác tuyển quân năm 2018; tổ chức rà soát, xét duyệt, sơ tuyển và hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố biên bản hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018; trong đó, đối với địa phương giao quân phải bảo đảm đủ nguồn công dân nhập ngũ, thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ thủ tục, đúng nguyên tắc theo quy định hiện hành. Quá trình thực hiện các bước tuyển quân, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các đơn vị nhận quân, bảo đảm nhận đủ chỉ tiêu được giao, đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Thường xuyên trao đổi thông tin với địa phương, nắm tình hình; hiệp đồng với cơ sở, phân công cán bộ, chỉ huy về cơ sở dự diễn đàn thanh niên, giao lưu gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ. Trong quá trình tổ chức tuyển quân, các địa phương, các đơn vị làm tốt công tác dân vận, tham gia tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Trên cơ sở các nội dung chính đã hiệp đồng, lễ giao, nhận quân của tỉnh ta sẽ diễn ra vào ngày 5-3-2018./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,