Bảo tàng tỉnh kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển
Cập nhật lúc08:05, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

Ngày 5-1-2018, Bảo tàng tỉnh tổ chức kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển (1958-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Bạch Ngọc Chiến; lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH, TT và DL) và các ngành chức năng của tỉnh tới dự.

Thành lập năm 1958, tiền thân là Phòng Bảo tồn - Bảo tàng, qua 60 năm xây dựng và phát triển các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, lao động của Bảo tàng tỉnh luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ và phát huy hơn 20 nghìn tài liệu, hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều bộ sưu tập độc đáo, quý hiếm phản ánh toàn diện về lịch sử tự nhiên và xã hội của tỉnh. Trong nhiều năm qua, Bảo tàng tỉnh đã phát huy hiệu quả hoạt động, trong đó nổi bật với các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham mưu tổ chức thành công các cuộc hội thảo khoa học trong nước và quốc tế làm sáng tỏ giá trị các di sản văn hóa; nghiên cứu, quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trong tỉnh. Bảo tàng đã đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, tiếp nhận nhiều hiện vật của các tổ chức, cá nhân hiến tặng; phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm trong và ngoài tỉnh góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá các giá trị di sản văn hóa của tỉnh tới công chúng. Đặc biệt Bảo tàng tỉnh đã tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục theo Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, NVH, CLB” của Chính phủ. Với những thành tích trong hoạt động, Bảo tàng tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tựu của Bảo tàng tỉnh trong 60 năm hình thành và phát triển, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Bảo tàng tỉnh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững mạnh, có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tiếp tục duy trì là cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để công chúng đến nghiên cứu, tham quan, học tập, sáng tạo các giá trị văn hóa. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tích cực tham mưu cho Sở VH, TT và DL, các cấp chính quyền thực hiện tốt chức năng quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Coi trọng công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật làm đa dạng và phong phú các bộ sưu tập; duy trì thường xuyên công tác bảo quản đảm bảo an toàn hiện vật và các tài sản khác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 9-6-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh./.

Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,