Huyện Giao Thuỷ đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc08:56, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh Nam Định đã có Văn bản số 1047/UBND-VP3 ngày 19-12-2017 công bố: Huyện Giao Thuỷ đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017./.

PV

,
,
.
,
,
,
,