Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật lúc08:07, Thứ Tư, 20/12/2017 (GMT+7)

Ngày 19-12-2017, Hội Khuyến học tỉnh đã tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên và phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài. Toàn tỉnh hiện có 5.058 chi hội, 4.608 ban khuyến học với 486.264 hội viên, đạt 25,5% dân số toàn tỉnh. Các cấp Hội luôn quan tâm phát triển hội viên khuyến học trong các gia đình, cộng đồng dân cư. Năm 2017, toàn tỉnh có 319.233 gia đình đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Gia đình học tập”, trong đó có 221.692 gia đình được công nhận; 3.441 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”, trong đó có 2.465 dòng họ được công nhận; có 2.962 cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”, trong đó có 2.057 cộng đồng được công nhận; 801 đơn vị đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí “Đơn vị học tập”, trong đó có 757 đơn vị được công nhận. Các cấp Hội đã có nhiều hình thức sáng tạo để vận động xây dựng quỹ khuyến học. Hội khuyến học các huyện, thành phố và các xã, thị trấn đã tập trung vận động nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị… ủng hộ xây dựng quỹ; đồng thời kêu gọi, tổ chức các đoàn đi vận động con em xa quê làm ăn thành đạt và phát huy tốt vai trò của hội khuyến học đồng hương… Năm 2017 toàn tỉnh đã tổ chức khen thưởng 97.091 suất học bổng, bằng 11.790 triệu đồng, trao học bổng 42.596 suất, bằng 11.384 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội khuyến học đã phối hợp chặt chẽ với ngành GD và ĐT đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường, đảm bảo không có học sinh bỏ học ở cả ba cấp học, đồng thời tiếp tục triển khai việc học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng. Năm 2017, toàn tỉnh có 1.934 lớp học chuyên đề được tổ chức, thu hút 104.493 học viên, mở được 324 lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, với 15.152 học viên.

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu phát triển hội viên đạt 26% dân số trở lên. Tổ chức chi hội và ban khuyến học tăng thêm ở mỗi huyện, thành phố từ 10-20 chi hội, từ 15-25 ban khuyến học trở lên so với năm 2017. Thực hiện xây dựng 4 mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với chỉ tiêu đạt 70% trở lên số gia đình trong tỉnh đăng ký đạt danh hiệu gia đình học tập, trong đó có trên 70% đạt danh hiệu; 80% số dòng họ đăng ký đạt danh hiệu dòng họ học tập, trong đó có 65% trở lên đạt danh hiệu; 82% số thôn, làng, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu cộng đồng học tập, trong đó có trên 70% đơn vị đạt danh hiệu và có 80% số cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị học tập, trong đó có 85% số đơn vị đạt danh hiệu này./.

Hồng Minh

,
,
.
,
,
,
,