Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017-2018
Cập nhật lúc08:03, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, do mưa nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ làm đất của tỉnh. Đến ngày 13-12-2017, toàn tỉnh đã cày lật đất được 24.400ha, tuy nhiên diện tích đã cày lật không phơi được, thời gian làm ải không còn nhiều. Để hoàn thành kế hoạch làm đất trong điều kiện chất lượng ải kém, đồng thời phải hạn chế nguồn bệnh lùn sọc đen từ vụ mùa năm 2017 chuyển sang, ngày 19-12-2017, UBND đã ban hành Công văn số 1045/UBND-VP3 chỉ đạo các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan, các Cty TNHH một thành viên KTCTTL triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT tổ chức họp với các hội đồng quản lý hệ thống công trình thủy lợi để thống nhất biện pháp, kiểm tra đôn đốc các Cty TNHH một thành viên KTCTTL, các địa phương thực hiện việc lấy nước, làm đất và thay tháo nước. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến thông tin về các đợt lấy nước, làm đất sớm hơn so với trung bình nhiều năm, xây dựng kế hoạch lấy nước làm đất cụ thể theo từng vùng. Đối với vùng triều, căn cứ vào mực nước và độ mặn của nước trên các triền sông, kế hoạch xả nước phục vụ sản xuất của Tổng cục Thủy lợi, tận dụng tối đa chênh lệch nước ở trong ruộng, ngoài sông để đưa nước vào ruộng càng sớm, càng tốt. Tổ chức làm đất ngay sau khi ruộng đủ nước và có kế hoạch thay tháo nước cụ thể khi có điều kiện. Đối với vùng lấy nước bằng động lực, các Cty TNHH một thành viên KTCTTL thống nhất với các huyện trong vùng có kế hoạch bơm nước sớm phục vụ kịp thời theo nhu cầu của địa phương và khả năng vận hành của Cty. UBND các huyện, thành phố thống nhất với các Cty TNHH một thành viên KTCTTL về kế hoạch lấy nước, làm đất; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc lấy nước làm đất theo kế hoạch và tình hình cụ thể của từng khu vực. Các Cty TNHH một thành viên KTCTTL xây dựng phương án đưa nước vào ruộng theo vùng (động lực và tự chảy), phối hợp chặt chẽ với các huyện, xã, thị trấn phục vụ kịp thời việc lấy và thay tháo nước theo kế hoạch và tình hình cụ thể tại thời điểm lấy nước. Cty Điện lực Nam Định đảm bảo nguồn điện chất lượng tốt phục vụ cho vùng bơm tát bằng động lực. Các cơ quan thông tin tuyên truyền phối hợp với Sở NN và PTNT tăng cường tuyên truyền về việc lấy nước sớm, thay tháo nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2018 trong điều kiện không được ải và phòng chống bệnh lùn sọc đen có nguy cơ chuyển nguồn từ vụ mùa năm 2017 sang./.


Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,