Hội nghị lần thứ 9 Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy
Cập nhật lúc07:57, Thứ Tư, 29/11/2017 (GMT+7)

Ngày 28-11-2017, Uỷ ban bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 báo cáo kết quả triển khai Đề án BVMT sông Nhuệ - sông Đáy năm 2017. Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN và MT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đồng chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo các tỉnh nằm trong lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN và MT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN và MT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chủ trì hội nghị.

Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chảy qua địa phận của 5 tỉnh, thành phố bao gồm: Hoà Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình có diện tích 7.665km2, chiếm 10% diện tích toàn lưu vực sông Hồng. Nước sông Nhuệ, sông Đáy là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các hoạt động nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời cũng là nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị và khu dân cư, nước thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bệnh viện, các KCN, CCN, làng nghề… Ngày 29-4-2008 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg với định hướng đến năm 2020: Từng bước xử lý ô nhiễm, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường để đến năm 2020 đưa sông Nhuệ - sông Đáy trở lại trong sạch, bảo đảm cân bằng nước phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở lưu vực, hệ thống dòng chảy ổn định, các công trình thuỷ lợi an toàn, bền vững, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Trong 9 năm thực hiện, Bộ TN và MT đã phối hợp với Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy thực hiện chức năng chỉ đạo, điều phối thông qua việc thảo luận và thống nhất tại các phiên họp toàn thể của Ủy ban; đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số kiến nghị quan trọng như: Nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính đặc thù; xây dựng quy định về các ngành nghề cần cấm hoặc hạn chế đầu tư trên lưu vực sông; quy hoạch khu xử lý chất thải, nước thải của vùng; xây dựng Đề án thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải (nước thải) trên toàn lưu vực sông và đề xuất kế hoạch quản lý, xử lý, tổ chức công bố các nguồn thải có tác động lớn đến môi trường nước lưu vực sông theo quy định. Các bộ, ngành và 5 tỉnh, thành phố nằm trong lưu vực đã nỗ lực, chung sức phối hợp triển khai Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020. Nhờ đó đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định như: Đề án tổng thể sông Nhuệ - sông Đáy tại các địa phương đã được triển khai một cách sâu rộng và có hiệu quả; nhận thức của các tỉnh, thành phố về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác BVMT nói chung, BVMT nước nói riêng của toàn lưu vực đã được nâng cao rõ rệt; ý thức của người dân từng bước được nâng cao; đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật môi trường không ngừng gia tăng; hệ thống quan trắc và giám sát môi trường được đầu tư và từng bước hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của doanh nghiệp; ô nhiễm môi trường nước trên lưu vực đã được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án, cả lưu vực còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Phần lớn các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy có mức thu nhập bình quân đầu người trung bình và thấp, chưa tự chủ thu chi ngân sách, gây khó khăn trong huy động nguồn lực kinh tế để triển khai các nhiệm vụ, dự án khắc phục ô nhiễm, cải thiện nước các dòng sông. Đặc biệt, việc đánh giá hiệu quả phối hợp thực hiện Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 giữa các tỉnh trong lưu vực không chịu sự chi phối về quy chuẩn pháp lý, vì vậy cần đề cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của các bộ, ngành có liên quan và các địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trong giai đoạn tới. Giai đoạn 2017-2018, Bộ TN và MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT lưu vực sông, tháo gỡ các vướng mắc về mặt tài chính thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết thi hành Luật BVMT năm 2014 và tiến tới sửa đổi Luật BVMT. UBND các tỉnh, thành phố trên lưu vực tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định về BVMT trên địa bàn nhằm thúc đẩy công tác BVMT nói chung và BVMT lưu vực nói riêng; triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên môi trường và phát triển bền vững. Các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong toàn lưu vực triển khai các quy hoạch, chương trình, dự án liên ngành, liên vùng...

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phạm Đình Nghị và Võ Tuấn Nhân đều thống nhất quan điểm: Để việc thực hiện Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đề nghị Bộ TN và MT ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng về môi trường; đánh giá hiệu quả và hướng dẫn áp dụng các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp, nhất là về xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt. Đề nghị các bộ, ngành của Trung ương quan tâm hướng dẫn hỗ trợ về kinh phí và công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt khu vực đô thị; hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật đối với công tác quan trắc, giám sát tự động môi trường nước (hệ thống máy móc, công nghệ kết nối, sử dụng…). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban BVMT các lưu vực sông, có cơ chế chính sách đặc thù cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông, nhất là các sông liên vùng, liên tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,