UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông và phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng
Cập nhật lúc07:54, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, trong các tháng cuối năm, các đợt không khí lạnh gia tăng về tần suất, lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30% ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi. Nền nhiệt có xu hướng dao động ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và nguồn nước trên các sông phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20% kết hợp thủy triều mạnh dẫn đến xâm nhập mặn sâu vào trong sông gây khó khăn cho đời sống và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2017, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ đông xuân 2017-2018, ngày 2-10-2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông và phát động chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan, các Cty TNHH một thành viên KTCTTL (Cty KTCTTL) tăng cường kiểm tra, phát hiện và tổ chức, hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh cuối vụ trên lúa mùa; những diện tích lúa trỗ bông và rau màu thu hoạch muộn cần có phương án chủ động phòng chống mưa úng cuối vụ; kiểm tra, rà soát và lựa chọn các xứ đồng có khả năng thu hoạch sớm, có điều kiện tưới, tiêu nước chủ động để phát triển sản xuất cây vụ đông, tập trung mở rộng trên đất 2 lúa đối với một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và tiêu thụ thuận lợi trên thị trường như: bí xanh, khoai tây Đức và các cây chế biến xuất khẩu. Xác định chiến dịch làm thủy lợi nội đồng là nhiệm vụ quan trọng của các huyện, thành phố, của từng xã, HTX; thời gian triển khai từ trung tuần tháng 11-2017 đến hết quý I-2018; đối với những công trình thủy lợi trực tiếp phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 phải tập trung hoàn thành trước ngày 15-1-2018. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, thực hiện sửa chữa, nạo vét hệ thống thủy nông nội đồng để phát huy tối đa năng lực của công trình. Triển khai xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ nông, nạo vét kênh tưới, tiêu, bể hút trạm bơm, cửa cống, đắp bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng làm dầm, làm ải để chủ động điều tiết và chống lãng phí nước. Giải tỏa các vật cản trên kênh, mương như: đăng, đó, vó bè, bèo, bè mảng... khơi thông dòng chảy, chống ách tắc; chú trọng vùng chuyên sản xuất giống, vùng chuyển đổi cơ cấu, vùng cánh đồng mẫu lớn, vùng cây vụ đông tập trung theo quy hoạch và những vùng thấp trũng. Cty KTCTTL Bắc Nam Hà tu bổ, sửa chữa, nạo vét các công trình do đơn vị quản lý, khai thác thuộc địa bàn tỉnh Nam Định; các Cty KTCTTL thuộc tỉnh tu bổ, sửa chữa, nạo vét từ công trình đầu mối đến hết công trình cấp II theo phân cấp quản lý, khai thác của tỉnh, hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo, kiên cố hóa tính theo mét dài kênh cấp III phục vụ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng cây vụ đông tập trung trên đất 2 lúa khi có đối ứng của địa phương. Các xã, HTX và hộ sản xuất tu bổ, sửa chữa, nạo vét cống, kênh và công trình trên kênh từ cấp III đến mặt ruộng theo phân cấp quản lý, khai thác. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình xây đúc, máy móc thiết bị, các trạm bơm, nạo vét kênh mương cấp III, kết hợp đắp đường giao thông đồng ruộng theo quy hoạch trong phạm vi xã, thị trấn. Việc tu bổ, sửa chữa, nạo vét phải đồng bộ, dứt điểm để phát huy tối đa hiệu quả năng lực công trình. Trường hợp cần thiết huy động các nguồn vốn để tu bổ, sửa chữa công trình, kiên cố hóa kênh mương, phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành và thực hiện đúng Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt; phê bình các đơn vị, cá nhân thực hiện đạt kết quả thấp, chậm tiến độ. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, tranh thủ điều kiện thời tiết, tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ cày ải ngay sau thu hoạch lúa mùa, phấn đấu tăng tối đa diện tích làm ải; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ xuân 2018 theo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống theo hướng dẫn. Sở NN và PTNT thẩm định kế hoạch tu bổ, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi năm 2017 của các Cty KTCTTL thuộc tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của UBND các huyện, thành phố; thông báo danh mục công trình thủy lợi cần tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo quy định hiện hành. Cty Điện lực tỉnh kiểm tra các trạm biến thế và các tuyến đường dây tải cấp điện cho trạm bơm để có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai năm 2018. Các Cty KTCTTL thuộc tỉnh triển khai thực hiện việc tu bổ, sửa chữa danh mục công trình thủy lợi đã được thông báo theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời việc tưới, tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ đông xuân, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất - tài chính năm 2018 báo cáo Sở Tài chính, Sở NN và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

Ngọc Ánh

 

,
,
.
,
,
,
,