Giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại xã Giao Hà và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
Cập nhật lúc08:11, Thứ Hai, 09/10/2017 (GMT+7)

Ngày 6-10-2017, Đoàn giám sát thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC tại xã Giao Hà và Phòng GĐ và ĐT huyện Giao Thủy.

Tại xã Giao Hà, việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện QCDC luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm. Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo QCDC, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, gắn thực hiện Pháp lệnh Dân chủ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của xã đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, nhân dân trên địa bàn được tham gia ý kiến, giám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các dự án, công trình đầu tư, việc quản lý và sử dụng các loại vốn quỹ; kết quả bình xét hộ nghèo; mức thu, các khoản thu... Các quy ước, hương ước được thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh và thông qua các hội nghị ở xóm để toàn dân biết, thực hiện.

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công khai dân chủ, đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, không có tình trạng khiếu nại kéo dài, đông người, vượt cấp. Các xóm, đội đã phát huy tốt hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư tiên tiến. Xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2014.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC tại Phòng GD và ĐT huyện Giao Thủy cho thấy, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan phòng GD và ĐT và các trường học trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực; đảm bảo quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành GD và ĐT; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Công tác tham mưu, tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định; công tác tuyển dụng giáo viên đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, không để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện. Việc tuyển dụng hoàn thành theo đúng kế hoạch của tỉnh, giáo viên mới tuyển dụng được bố trí công tác về trường sớm, tạo điều kiện cho các trường ổn định đội ngũ ngay từ đầu năm học. Chế độ tiền lương, chế độ chính sách của Nhà nước và quy định của tỉnh đều được thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức. Phòng GĐ và ĐT cũng thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và công dân; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng ủy, lãnh đạo phòng và các trường học. Thông qua việc thực hiện QCDC đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan Phòng GD và ĐT và các nhà trường.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị làm rõ thêm một số vấn đề như việc công khai các thủ tục hành chính; việc công khai thu, chi các khoản quỹ trong các thôn xóm, các trường học; việc lấy ý kiến thực hiện triển khai dạy học theo chương trình mới (VNEN); công tác quản lý, sử dụng và điều động luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh đánh giá cao kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC của xã Giao Hà và Phòng GD và ĐT huyện. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện QCDC, có những giải pháp kịp thời để khắc phục những tồn tại. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện công khai tài chính trong việc thu chi các khoản đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; trong chuyên môn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới toàn diện GD và ĐT; các Nghị quyết của tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,