Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc với huyện Nghĩa Hưng về xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:39, Thứ Hai, 09/10/2017 (GMT+7)

Ngày 7-10-2017, đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Nghĩa Hưng, đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện đến năm 2017. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các sở, ngành: NN và PTNT, Xây dựng, Công an tỉnh, GTVT, Công thương, GD và ĐT, LĐ-TB và XH, TN và MT, VH, TT và DL, Tài chính; lãnh đạo các huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Ninh…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng năm 2017. Đến nay, tổng số xã đạt chuẩn NTM theo quy định trên địa bàn toàn huyện là 22 xã; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 100%. Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của huyện đến nay là 2.301,12 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 419,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 1.200 tỷ đồng; ngân sách huyện là 82,819 tỷ đồng; ngoài ra còn các nguồn vốn từ doanh nghiệp, nhân dân đóng góp… Đối với 22 xã xây dựng NTM, đã có 120,7km đường trục xã; 251,2km đường trục thôn, xóm; 501,8km đường dong ngõ xóm và 274,4km đường trục chính nội đồng đã được cải tạo nâng cấp đạt chuẩn theo quy hoạch. Toàn huyện đã kiên cố hóa 26,18km đê biển; 22,2km đê sông; 72,4km kênh cấp 1, 2; kênh cấp 3 kiên cố hóa được 39,1km. Từ năm 2011 đến nay toàn huyện đã xây mới, nâng cấp, sửa chữa 608 phòng học; 325 phòng chức năng của các trường mầm non, tiểu học, THCS, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học với tổng kinh phí 513,2 tỷ đồng, đảm bảo 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa của các xã đã đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tổ chức hội họp của các thôn, xã trên địa bàn huyện. Đến nay, đã có 246/261 làng, thôn, xóm đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa, đạt tỷ lệ 94,3%. Các xã đã tích cực đổi mới bộ giống, điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Giá trị thu được bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác của huyện đạt 113 triệu đồng/ha năm 2016. Tỷ lệ lao động có việc làm ước tính đến hết tháng 7-2017 của toàn huyện là 95,04%. Thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 39,8 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội của huyện năm 2017 là 1,74%. Môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện còn một số hạn chế: Một số địa phương trong xây dựng NTM chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đúng mức đến phát triển nâng cao thu nhập, giảm nghèo, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế nông thôn còn chậm, chưa đồng bộ; phát triển ngành nghề dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn còn nhiều khó khăn. Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ nhân dân còn thấp và gặp khó khăn về huy động nguồn lực ở địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã ghi nhận nỗ lực của huyện Nghĩa Hưng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong thời gian qua và đề nghị huyện sớm hoàn thiện bổ sung hồ sơ đánh giá thêm về kết quả chung thực hiện xây dựng NTM cấp xã dựa trên 19 tiêu chí; đặc biệt là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả. Đề xuất các sở, ban, ngành tham gia giúp huyện giải quyết các khó khăn về xây dựng NTM bằng các giải pháp chi tiết có kế hoạch và định hướng cụ thể hơn nữa trong giai đoạn tới. Yêu cầu huyện bổ sung thêm các bảng biểu chi tiết về lấy ý kiến sự hài lòng của từng xã, của từng tiêu chí và của người dân về xây dựng NTM ở địa phương. Quan tâm thúc đẩy hơn nữa tiêu chí tạo việc làm cho lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn huyện. Tập trung hoàn thiện các yêu cầu về tiêu chí nước sạch, xử lý phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng lộ trình đầu tư hạ tầng xử lý môi trường tại các CCN, làng nghề và khu xử lý rác thải tập trung của huyện. Bổ sung và làm rõ thêm về các mô hình sản xuất, liên kết giữa các HTX; đánh giá và phân loại các HTX; các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Bổ sung thêm các nội dung quá trình đô thị hóa nông thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và sẽ sớm chỉ đạo các sở, ngành giúp huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn công tác tiếp tục tạo điều kiện cho huyện Nghĩa Hưng triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình tiến tới thành lập Hội đồng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn NTM năm 2017./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,