Tích cực triển khai các chương trình tín dụng chính sách
Cập nhật lúc08:23, Thứ Tư, 27/09/2017 (GMT+7)

Ngày 25-9-2017, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; Võ Minh Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng CSXH và một số hộ vay vốn tín dụng chính sách đầu tư làm ăn điển hình trong tỉnh đã tới dự.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 14-1-2003 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng CSXH với nhiệm vụ được giao là thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Qua 15 năm hoạt động, được sự quan tâm của Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức chi nhánh đến nay cơ cấu nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh tương đối đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 31-8-2017, tổng nguồn vốn đạt 2.548,8 tỷ đồng, tăng 2.378 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân 76%/năm. Cơ cấu nguồn vốn hiện nay gồm: Nguồn vốn từ Trung ương là 2.291 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 88,6%; nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 14,7 tỷ đồng, tăng 9,7 tỷ đồng so với khi thành lập. Từ việc triển khai 2 chương trình cho vay hộ nghèo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước với tổng dư nợ bàn giao năm 2003 là 206,8 tỷ đồng, đến nay Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi, giải ngân cho 613.206 lượt khách hàng với số tiền 7.563,8 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm giải ngân cho trên 40 nghìn lượt khách hàng; doanh số thu nợ 5.200 tỷ đồng. Hiện có 126.987 hộ còn dư nợ, chiếm 21% tổng số hộ dân trong toàn tỉnh. Đến hết tháng 8-2017 toàn tỉnh có 112 xã không có nợ quá hạn. Mạng lưới hệ thống Ngân hàng CSXH, các tổ TK và VV thường xuyên được củng cố, số tổ TK và VV xếp loại tốt 3.422 tổ. Bình quân mỗi tổ TK và VV quản lý trên 700 triệu đồng… Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phù hợp với sự phát triển của từng vùng, miền. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; tích cực khai thác và huy động các nguồn vốn, bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng CSXH cung cấp. Nâng cao chất lượng tín dụng, giữ ổn định tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,12%; 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy trình, quy định; hệ số sử dụng vốn đạt trên 98%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. Bảo đảm 100% tổ TK và VV hoạt động đúng quy chế, quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT với số tổ TK và VV có chất lượng hoạt động khá, tốt chiếm trên 99% tổng số tổ và trên 90% số tổ viên tham gia gửi tiền tại Ngân hàng CSXH nơi cho vay. Hằng năm xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban đại diện các cấp; công tác tự kiểm tra của Ngân hàng CSXH và các hội, đoàn thể nhận ủy thác bảo đảm chất lượng. Xây dựng hệ thống Ngân hàng CSXH trở thành một ngân hàng hiện đại, vừa làm tốt chức năng tín dụng ưu đãi vừa phát triển nhiều dịch vụ tài chính đối với người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác, đóng góp tích cực hơn nữa thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ngân hàng CSXH tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh cần tập trung phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH Nam Định và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hoạt động của Ngân hàng CSXH. Bám sát và tiếp nhận đầy đủ kịp thời các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, đồng thời mở rộng công tác huy động vốn trong dân bằng các hình thức phù hợp để kịp thời bổ sung nguồn vốn cho vay. Ban đại diện HĐQT các cấp, Ngân hàng CSXH cần tham mưu cho UBND các cấp những biện pháp gắn hoạt động cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư… để chỉ đạo hướng dẫn, tạo điều kiện cho đối tượng vay sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay bảo đảm đúng mục đích. Tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể để chuyển tải nguồn vốn đến các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng CSXH Việt Nam, của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách. Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp nhận ý kiến đề xuất của Ngân hàng CSXH tỉnh để tập hợp, báo cáo Chính phủ; đề nghị UBND tỉnh chủ động bố trí bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,