Tập trung phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa múa 2017
Cập nhật lúc08:03, Thứ Ba, 05/09/2017 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tập trung phòng ngừa bệnh lùn sọc đen phát sinh thành dịch và đảm bảo an toàn sản xuất lúa mùa.

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, thời gian qua, hiện tượng rầy lưng trắng (vật môi giới truyền bệnh lùn sọc đen trên lúa) xuất hiện. Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp diệt trừ rầy lưng trắng và nhổ bỏ cây lúa bị nhiễm bệnh. Đến nay, mật độ rầy lưng trắng còn rất thấp nhưng vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn bệnh rất cao và biểu hiện bệnh vào giai đoạn từ khi lúa có đòng già đến khi lúa trỗ. Cụ thể đến ngày 29-8-2017, diện tích xuất hiện rải rác bệnh lùn sọc đen trên lúa là 8.250ha, diện tích nhiễm là 570ha. Trong đó diện tích nhiễm nặng là 55ha, nhiễm trung bình là 162ha, nhiễm nhẹ là 353ha. Để chủ động phòng ngừa bệnh lùn sọc đen phát sinh thành dịch và đảm bảo an toàn sản xuất, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT cập nhật tình hình phát sinh, mức độ biểu hiện bệnh lùn sọc đen của các tỉnh lân cận để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh và hướng dẫn các địa phương trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục nắm chắc diễn biến rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên các trà lúa. Đặc biệt chú ý tại các huyện có biểu hiện triệu chứng bệnh như: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường. Tăng cường hướng dẫn các địa phương về các biện pháp phòng, chống, tập trung vào các biện pháp nhổ bỏ cây bị nhiễm bệnh và phòng trừ rầy triệt để. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen trên địa bàn; tổ chức xử lý cây bị bệnh, trừ rầy triệt để theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Kịp thời báo cáo diễn biến và kết quả xử lý dịch bệnh về UBND tỉnh (qua Sở NN và PTNT). Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh phối hợp với ngành NN và PTNT và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của bệnh lùn sọc đen, đối tượng môi giới truyền bệnh và biện pháp phòng trừ./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,