Tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa
Cập nhật lúc08:18, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Theo tổng hợp của Sở NN và PTNT, đến ngày 4-9-2017, toàn tỉnh đã có khoảng 10 nghìn ha lúa mùa có biểu hiện nhiễm bệnh lùn sọc đen; có 2.048ha bị tỷ lệ bệnh trên 5%, trong đó có 410ha nhiễm bệnh nặng với tỷ lệ trên 20%. Diện tích nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở 4 huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy. Hiện nay, bệnh đang có xu hướng tăng nhanh, biểu hiện rõ nhất trong giai đoạn lúa làm đòng, trỗ bông và có nhiều khả năng gây thiệt hại lớn cho sản xuất vụ mùa năm 2017.

Trước tình hình trên, ngày 5-9-2017 Sở NN và PTNT đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng NN và PTNT, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông khẩn trương thực hiện các biện pháp: tăng cường cán bộ về các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê, đánh giá, phân loại mức độ thiệt hại của bệnh trên các trà lúa, nắm chắc diễn biến rầy lưng trắng; phun thuốc trừ rầy triệt để (nhất là rầy lưng trắng - đối tượng môi giới trung gian lây nguồn bệnh). Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của bệnh lùn sọc đen và biện pháp phòng trừ, không để nguồn bệnh lây lan thêm. Các phòng chuyên môn phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá, thống kê, lập danh sách thiệt hại do bệnh lùn sọc đen báo cáo về Sở NN và PTNT trước ngày 20-9-2017 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,